Teksten

Hoe

Journalistieke teksten vragen een andere benadering dan teksten in opdracht. Maar altijd zoek ik naar een originele invalshoek en zorg ik voor een inhoudelijk deugdelijk én frisse tekst, passend bij de beoogde lezers.
Ingewikkelde materie helder en aantrekkelijk presenteren – het kan altijd. Dankzij mijn achtergrond als historica en kwalitatief onderzoeker lever ik ook stukken die enige research vergen.
Ik schrijf voor uiteenlopende doelgroepen. Van scholieren, studenten, docenten, politici, ambtenaren en managers tot hulpverleners en buurtbewoners.

Inhoudelijke specialismen

Zoals het een goede journalist betaamt, verdiep ik me snel in nieuwe onderwerpen. Maar in de volgende gebieden ben ik extra thuis:

 • onderwijs
 • arbeid
 • integratie
 • jeugdzorg
 • openbaar bestuur
 • grotestadsproblemen
 • schrijfkwesties

Journalistieke teksten

Ik beheers diverse journalistieke genres: nieuws, reportages, interviews, achtergrondartikelen en nieuwsberichten. Met mijn ervaring als hoofd- en eindredacteur kan ik ook adviezen geven over bladformules, ook voor nieuwsbrieven.

Teksten in opdracht

Informatieve, wervende of overtuigende teksten schrijven: het is een vak. Ik schrijf ze voor u. Zoals:

 • nieuwsbrieven
 • beleidsnota’s
 • webteksten
 • jaarverslagen
 • personeelsbladen
 • relatiemagazines
 • brieven (ook burgerbrieven, bewonersbrieven of standaardbrieven)
 • verslagen van symposia of andere bijeenkomsten.

Bij dit alles ben ik van het ´menselijk schrijven´. Organisaties hebben de natuurlijke neiging om te denken in processen, producten en targets en daarover te communiceren in een abstracte, formele taal. Terwijl het altijd over mensen gaat: medewerkers, klanten, patiënten of andere betrokkenen. Als je die laat zien en horen, komt er meer leven in de tekst en wordt hij overtuigender.

Eindredactie

Soms wil het niet goed op papier komen: een advies, beleidsnota, onderzoeksrapport, artikel of webtekst. Of moet de tekst leesbaar gemaakt worden voor een ander publiek. Of moet er van een gedegen onderzoek een pakkend verhaal gemaakt worden. Dan is het prettig om hulp te krijgen van een professional die net iets meer afstand heeft.

Ik bekijk of toon, taal en inhoud van het stuk is afgestemd op de beoogde lezers. Is het misschien te ambtelijk van stijl, te vaag, te moeilijk, te lang of ontbreekt het aan een heldere structuur? Uiteindelijk ligt er een tekst die toegankelijk is en de aandacht kan krijgen die hij verdient.

Meestal redigeer ik voor non-profitorganisaties of redacties van vakbladen. Maar ook voor particulieren. Voor wetenschappers bijvoorbeeld, die hun oratie of proefschrift een kritische eindredactie gunnen.

Dit zegt een opdrachtgever over mijn eindredactie:

“Sylvia heeft een prettige, persoonlijke manier van samenwerken en goede ideeën over schrijven voor internet. Ze voelt snel de toon aan die past bij de doelgroep, ze werkt gestructureerd en efficiënt, komt met creatieve ideeën en is flexibel.”

Nick Verouden, onderzoeker bij Bureau Studentenartsen.