«Terug naar schrijftraining

Training ‘effectiever rapporteren’ voor onderwijsadviseurs

Voor De Bascule,  divisie Speciale Onderwijszorg.

Tegenwoordig stelt de subsidiegever hogere eisen aan de rapportages waarin instellingen
verantwoording afleggen van de bestede gelden. Dat is wennen voor deze sector. Ik kreeg de opdracht om de onderwijsadviseurs van De Bascule te leren om helder te rapporteren. Om doelen en resultaten concreet en compact te beschrijven. Deze training paste in een traject van kwaliteitsverbetering en in het streven om meer uniformiteit te brengen in het rapporteren over de werkzaamheden op de scholen.

Reacties van deelnemers

  • ‘Een zinvolle cursus die voor ons heel hard nodig was.’
  • ‘Ik heb geleerd hoe vaagheden en te strategische omschrijvingen bijdragen aan slecht leesbare teksten.’
  • ‘De aanpak van de docent is heel prettig, niet dwingend en to the point. Ze gaat begripvol in op individuele problemen.’