«Terug naar schrijftraining

Schrijftraining voor allochtone jeugdhulpverleners

Opdrachtgever: De Bascule, Academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie

In de jeugdzorg zijn medewerkers van niet-Nederlandse afkomst zeer gewild. Sommigen kunnen echter wel extra ondersteuning gebruiken bij hun rapportagevaardigheden en taalgebruik. Het schrijven van brieven, rapporten en behandelplannen is voor hen vaak een tijdrovende, frustrerende klus. Bij de Bascule verzorgde ik voor deze groep een speciale training taalvaardigheid. De deelnemers leerden niet alleen om zich helder uit te drukken, maar kregen ook meer zelfvertrouwen en plezier in taal.

Enkele reacties van deelnemers:

  • ‘Ik merk nu al dat ik ook teksten van anderen bewuster lees en bijvoorbeeld stagiairs kan corrigeren.’
  • ‘Ik denk er nu meer over na voor wie ik schrijf en hoe ik daar rekening mee houd.’
  • ‘Je lessen waren goed georganiseerd en de lesstof was duidelijk en divers. Je straalde rust en geduld uit.’