«Terug naar schrijftraining

Nieuw! Jeugdzorg verdient een goed verhaal

Een nieuwe training effectief rapporteren in de jeugdhulpverlening.

Waarom is zo’n training nodig?

Er blijkt in deze sector een grote behoefte te zijn aan effectiever rapporteren. Bij alle betrokkenen:

 • Hulpverleners in de jeugdzorg klagen dat ze te veel tijd bezig zijn met rapporteren.
 • Leidinggevenden en degenen voor wie de rapporten geschreven worden, vinden dat de kwaliteit van de rapportages in veel gevallen beter kan. Inhoudelijk en qua taalgebruik.
 • De ouders en jongeren, die inzagerecht hebben in dossiers en behandelplannen, begrijpen die teksten vaak niet. Inhoud en taal zijn niet op hen gericht.

Wat is het doel van de training?

Dat hulpverleners, ketenpartners en ouders elkaar beter begrijpen.
Het resultaat is voor de hulpverleners dat ze:

 • minder tijd kwijt zijn met schrijven;
 • meer zelfvertrouwen en plezier in het schrijven krijgen;
 • het rapporteren ervaren als een ondersteuning van hun werk en niet als een last;
 • overweg kunnen met de gebruikte formats.

Waar werken we aan?

 • Van waarneming en gesprek naar tekst. Onderscheid maken tussen observaties, feiten, interpretaties, meningen en emoties.
 • Toon, stijl en inhoud van rapportages aanpassen aan het doel ervan en aan de beoogde lezers.
 • ‘Menselijk’ schrijven: voor mensen en over mensen.
 • Hoofd- en bijzaken scheiden.
 • Kernachtig, concreet en helder formuleren.
 • Structuur aanbrengen in rapporten, plannen en brieven.

Wat krijgt u?

 • Een afstemmingsgesprek over eisen en knelpunten.
 • Maatwerk. De oefeningen worden aangepast aan de betreffende tekstsoorten (indicaties, zorgplannen, brieven, intakeverslagen, contactjournaals of juridische stukken).
 • Voor elke deelnemer een map met tips, checklists en oefenmateriaal.
 • Voor elke deelnemer een individueel gesprek met persoonlijke feedback.
 • Na afloop een terugkoppeling naar de opdrachtgever over de resultaten en met adviezen voor ‘permanente taalzorg’.

Praktisch

Groepsgrootte: maximaal 12 deelnemers.
Duur training: 3 bijeenkomsten van elk 2,5 uur.
Kosten: afhankelijk van frequentie en intensiteit. Offerte op aanvraag.

Extra

Denkt u: zo’n cursus is leuk, maar niet voor blijvend resultaat? Begrijpelijk. Soms is er ook meer nodig dan een incidentele training, zie hieronder mijn extra’s. Verder is het mogelijk dat de rapportagerichtlijnen of formats binnen de instelling beter of efficiënter kunnen. Ik kan begeleiding bieden bij het opstellen van heldere kwaliteitseisen of werkbare formats. Die leg ik vast in een stijlboek of schrijfwijzer, zodat iedereen ermee uit de voeten kan, ook nieuwe medewerkers.

 • Deelnemers kunnen na afloop nog extra begeleiding krijgen, per mail en/of telefoon.
 • Individuele coaching voor medewerkers.
 • Er is ook een aparte training voor hulpverleners met een niet-Nederlandse achtergrond.

Wilt u meer weten of heeft u speciale wensen? Neem contact op.