Schrijftraining

Waarom zou je sleutelen aan schrijfvaardigheid in organisaties? Omdat er veel onleesbare, abstracte teksten geproduceerd worden; wat een verspilling van tijd en geld! Immers, onduidelijke teksten leiden tot misverstanden, inefficiëntie, ergernis en het verspelen van goodwill. Als je je relaties wilt bedienen met doelgerichte teksten, geschreven in gewonemensentaal, dan is het dus zaak om medewerkers schrijfvaardiger te maken.

Er is echter nog een reden om dat te doen. Veel mensen worstelen met schrijven of hebben er een hekel aan. Met training of coaching stimuleer ik ze niet alleen om beter, maar ook met meer gemak en plezier gaan schrijven.

In de trainingen gaan deelnemers altijd aan de slag met hun eigen teksten. Want ze leren het meeste van de feedback die ze daarop krijgen. Vragen die steeds terugkomen: wat is de kern van wat je wilt zeggen en voor wie schrijf je dit? De deelnemers leren hoe ze hun lezers kunnen verleiden – en zichzelf kunnen verrassen. Immers, schrijven is ook een creatief proces. Na afloop van een training kan men nog enige maanden gebruikmaken van begeleiding per mail.

Het resultaat voor de deelnemers:

  • Ze leren afstandelijk en vaag taalgebruik herkennen.
  • Ze ontdekken hoe ze hun boodschap simpeler, directer en bondiger kunnen brengen.
  • Ze leren hun informatie logisch te structureren.
  • Ze leren om toon, taal en inhoud af te stemmen op hun lezers.
  • Bij de individuele coaching – een vast onderdeel – krijgen ze aandacht voor hun persoonlijke schrijfproblemen.
  • Hun teksten zijn uiteindelijk sneller geschreven, zowel letterlijk als figuurlijk.
  • Het lucht op om eens los te komen van het eenzame geworstel, dat schrijven vaak is.

Schrijfwijzer

Soms blijkt een breder traject nodig. Bijvoorbeeld omdat in de organisatie de richtlijnen voor rapportages niet werkbaar of duidelijk zijn. Dan kan ik begeleiding bieden bij het opstellen van heldere kwaliteitseisen en afspraken. Die kan ik dan in een stijlboek of schrijfwijzer vastleggen; ook handig voor nieuwe medewerkers. Een dergelijk traject is bovendien behulpzaam bij het terugdringen van de bureaucratie in een organisatie.

Reacties van opdrachtgevers:

‘Sylvia geeft mensen individuele aandacht, heeft gevoel voor het soort werk dat we doen en is erg betrouwbaar. Uit alle evaluaties blijkt dat haar trainingen in hoge mate gewaardeerd worden.’

Willem Bosveld, Dienst O+S gemeente Amsterdam.

‘Ik zit nu alle evaluaties te lezen en ik merk zó’n verschil in tekstkwaliteit met vroeger. De collega’s schrijven nu veel concreter. Leve je schrijfcursus, denk ik dan.’

Karin Zuidgeest, projectleider bij Speciale Onderwijs Zorg van De Bascule.

‘Sylvia is een vakkundig journalist, redacteur en docent. Niet zomaar een goeie, maar iemand met een eigen ‘handschrift’. Kritisch, beetje koppig, maar heel zorgvuldig en betrokken. Ze vindt schrijven, redigeren en begeleiden duidelijk leuk.’

Frans Meijman, hoofddocent gezondheidsjournalistiek Vrije Universiteit .