Onderzoek

De werkelijkheid is te weerbarstig om alleen te vangen in cijfers en tabellen. De ervaringen van mensen, hun ideeën, verlangens en frustraties komen maar deels aan het licht via enquêtes. Het kwalitatieve onderzoek dat ik doe, is meestal een verdieping van uitgevoerde kwantitatieve research. Via interviews of groepsgesprekken ga ik na hoe betrokkenen een bepaalde problematiek ervaren, wat sleutelfiguren erover zeggen, welke oplossingen ze zien voor lastige kwesties of wat het draagvlak is voor een plan.

Bij dit werk heb ik profijt van mijn achtergrond als historica en journalist en van mijn analytische vaardigheden. De uitkomsten breng ik bijeen in een prettig leesbaar rapport, desgewenst met aanbevelingen.

Dit zegt een opdrachtgever over mijn onderzoekswerk:

“Sylvia is, gezien haar achtergrond als journalist, iemand met wie ik graag kwalitatief onderzoek doe. Bij een aantal complexe beleidsprojecten, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en jeugdzorg, hebben haar nauwgezetheid en vasthoudendheid, samen met haar journalistieke talent, geresulteerd in onderzoek dat tot heldere en concrete aanbevelingen aan onze opdrachtgevers heeft geleid.”

Willem Bosveld, onderzoeksleider Dienst Onderzoek en Statistiek gemeente Amsterdam.